Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat iedereen een geweldige tijd heeft tijdens de lessen in onze muziekschool. Muziek&Zo is daardoor de laatste jaren enorm gegroeid qua cursisten, lesaanbod en docenten en om zowel de individuele lessen (drums, basgitaar, gitaar, zang, keyboard, piano en studiotechniek) als de combolessen roostertechnisch en financieel in goede banen te leiden, hanteren wij de volgende regels:

1. Maandelijkse betaling van de lessen

Aan het begin van de maand krijgt iedereen de factuur voor de desbetreffende maand. Op basis van vertrouwen en wederzijds respect rekenen wij erop dat u er zorg voor zult dragen dat deze rekening binnen 14 dagen betaald wordt.

De individuele lessen kosten €20,- per 30 minuten, de combolessen kosten €10,- per persoon per 60 minuten.

Lesuitval door feestdagen of vakanties volgens ons rooster worden in mindering gebracht. (In tegenstelling tot vele andere muziekscholen hoeft men de feestdagen/vakantie dus niet door te betalen, tenzij de lessen gewoon door gaan)

2. Opzegging

Wanneer een leerling besluit te stoppen, dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan de desbetreffende docent.

3. Opzegtermijn van 1 maand

Voor alle lessen geldt dat de leerling vanaf het moment van opzegging nog 1 maand lesgeld verschuldigd is. Uiteraard blijft vanaf dat moment de mogelijkheid om de lessen te blijven volgen tot deze (opzeg)maand om is.

4. Als de leerling verhinderd is bij een individuele les:

Kan hij of zij dat een week van tevoren, het liefst tijdens de les, bij de desbetreffende docent aangeven. De docent zal dan, indien mogelijk, de les verzetten naar een ander tijdstip of een inhaalmoment voorstellen. Lessen die later dan deze week worden afgezegd kunnen helaas niet worden ingehaald of verplaatst. Lessen dienen in ieder geval minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden, anders worden deze lessen helaas wel in rekening gebracht.

5. In geval van verhindering van de docent:

Door overmacht, een sterfgeval 1e graads of zakelijke verplichtingen elders zal er in overleg gekeken worden naar een mogelijkheid tot inhalen/verplaatsen van de les(sen).

6. Combo lessen moeten altijd betaald worden

I.v.m. het altijd doorgaan van combolessen moeten deze ook bij ziekte of afwezigheid van de leerling wel betaald worden, aangezien de kosten (voor de docent en het pand) hetzelfde blijven ongeacht het aantal leerlingen wat aanwezig is. (deze lessen zijn dus niet verschuifbaar)

In het geval van afzeggen van een compleet combo door verhindering van de docent of afwezigheid van meerdere leerlingen zal de les in mindering worden gebracht.

Het afzeggen van een compleet combo gebeurt echter altijd alleen op gezag van de docent.

7. Gebruik van de ruimtes, instrumenten en apparatuur

Met toestemming van de desbetreffende docent mogen apparatuur en in sommige gevallen instrumenten gedurende de les geleend/gebruikt worden. De apparatuur die gebruikt wordt, zal uitsluitend door de docent bediend worden.

Het gebruik van alles wat in de muziekschool aanwezig is, is op EIGEN RISICO. Mocht er onverhoopt schade aan de panden, de instrumenten of de apparatuur van de muziekschool ontstaan door toedoen van de leerling (in de meeste gevallen per ongeluk), zal de leerling zorg dragen voor de financiële vergoeding via zijn/haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien er geen aansprakelijkheidsverzekering aanwezig is, zal de leerling zelf hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.

8. Schade leerling en/of bezoekers Muziek&Zo

Muziek&Zo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiële en/of financiële schade of lichamelijk letsel van de leerling en/of bezoekers gedurende het verblijf op het terrein en in de panden van de muziekschool.

Het betreden van ons terrein en panden is volledig op EIGEN RISICO.

Wij begrijpen dat dit soort regels vervelend kunnen overkomen, maar omdat er steeds meer leerlingen bij komen en wij natuurlijk ook iedereen de mogelijkheid willen bieden lessen te volgen, zien wij geen andere mogelijkheid dan deze gezamenlijke afspraken te maken. Op deze manier kunnen we iedereen gelijk en op een eerlijke manier behandelen.

Mocht u hier toch geen begrip voor hebben en van mening zijn dat deze regels niet correct zijn dan kan men binnen een maand na ontvangst van de algemene voorwaarden, zonder financiële gevolgen, stoppen bij Muziek&Zo. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is, zodat we iedereen weer blij en vol enthousiasme mogen begroeten!

Namens alle docenten van Muziek&Zo Popeducatie,

Herman Lubben
Eerste Exloërmond 56-K
9573 PC Eerste Exloërmond
Telnr: 06 51324041
E-mail: info@muziekenzopopproducties.nl